“Vi lär av våra misstag genom uppföljning och analys av våra resultat.” Johnny Myhre, VD Lundgren Machinery
Lundgren Machinery Ynglingavägen 62. 245 65 Hjärup. Tel 040 46 25 00. info@lundgrenmachinery.seNyheter

Kontakt
Kontakt IBS-maskiner
Direkttel 040-46 25 47
Magnus Broberg

Kontraktkundsinfo

Direkttel 040-46 25 45
Benny Backheim

SERVICE OCH SUPPORT

MER KONTAKTINFO

Kvalitetspolicy

På Lundgren Machinery arbetar vi ständigt med att skapa högre värde för våra kunder och andra intressenter. Vi ser kundens krav som lägstanivå och att överträffa deras förväntningar som en självklar riktlinje. Detta förutsätter att vi levererar service och maskinutrustningar utan fel, i rätt tid och till rätt antal. Utöver intressenters krav ska vi även efterleva gällande lagar och förordningar.

Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

Vår väg dit är:
• Kvalitetsutveckling som fokus i vår långsiktliga strategi såväl som i den dagliga verksamheten
• Alltid vara lyhörd och identifiera kundens behov och önskemål
• Kontinuerlig mäta kundnöjdhet och ta lärdom av resultatet
• Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas och delta i kvalitetsarbetet
• Medarbetarskap som präglas av nollfelstänkande och engagemang
• Alltid söka rotorsaken till problem och använda förebyggande åtgärder
• Ett effektivt och processorienterat verksamhetssystem som ständigt ska förbättras
• Skapa goda och säkra relationer med leverantörer där win/win situation råder

Lundgren Machinery ABs ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt standarden ISO 9001:2008.
© Lundgren Machinery 2017 » Logga in